Pokaż
menu
boczne

Przetargi

Mały Mistrz Ortografii

wtorek, 09 maja 2017

XIV Międzypowiatowy Konkurs Poprawnej Pisowni dla uczniów klas1-3 "Mały Mistrz Ortografii".

W tym roku gospodarzami konkursu na szczeblu gminnym była Szkoła Podstawowa w Radłowie. Konkurs odbył się 26 kwietnia 2017 roku.

Zespół Szkół w Radłowie reprezentowali uczniowie: Gabriela Kumięga z klasy 3b, Jan Mikuta klasa 3a, Maciej Golec klasa 3a, które przygotowały pani Danuta Kozioł, Urszula Szczupał. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce reprezentowali uczniowie: Kamila Kocik, Kacper Makowiec i Jan Łukasik, których przygotowała Renatą Kita oraz pani Małgorzata Małochleb. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej reprezentowały uczennice: Katarzyna Pajdo, Julia Pajdo i Julia Wójcik, które przygotowała pani Renata Smoszna. Zespół Szkół w Zabawie reprezentowała uczennica Magdalena Drygaś, przygotowana przez Zofią Kopacz. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zdrochcu reprezentowały: Natalia Augustyńska i Oliwia Jamza przygotowane przez panią Katarzyną Grześkiewicz.

Po przeprowadzeniu dyktanda został wyłoniony "Mały Mistrz Ortografii".

1 miejsce zajęła uczennica Kamila Kocik z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce. Będzie ona reprezentować Gminę Radłów w kolejnej edycji konkursu, który odbędzie się 24 maja 2017 roku w Dąbrowie Tarnowskiej.

2 miejsce zajęli uczniowie: Gabriela Kumięga z Zespołu Szkół w Radłowie i Kacper Makowiec z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce.

3 miejsce zajęły uczennice: Katarzyna Pajdo z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej i Magdalena Drygaś z Zespołu Szkół w Zabawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni nagrody książkowe.

Mały Mistrz Ortografii

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.