Pokaż
menu
boczne

Informacje

Uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych

poniedziałek, 04 marca 2024

1 marca 2024 roku Gmina Radłów przypomniała bohaterską postawę "Żołnierzy Wyklętych", niezłomnych obrońców wolności Ojczyzny po zakończeniu II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Radłowie, gdzie wierni, wraz z lokalnymi władzami, oddali hołd poległym żołnierzom. Po mszy złożono znicze i wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, upamiętniającą bohaterów walki o wolność i niepodległość

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Miejskim Centrum Kultury, gdzie uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Woli Radłowskiej przygotowali wzruszający montaż słowno-muzyczny pt. "Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć, niż lękać". Ta pełna emocji i refleksji prezentacja stanowiła hołd dla bohaterów oraz moment zadumy nad ich poświęceniem dla sprawy narodowej.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" był nie tylko okazją do wspólnego upamiętnienia, lecz także do złożenia hołdu i kontynuacji dziedzictwa tych, którzy oddali życie w imię wolności i niepodległości. Gmina Radłów, poprzez te uroczystości, podkreśliła znaczenie zachowania pamięci o bohaterach dla przyszłych pokoleń oraz determinację w dążeniu do wartości, za które walczyli.

Galeria

Fot. Benedykt Wierzbicki

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.