Pokaż
menu
boczne

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie
ul. Brzeska 9 (wejście od podwórza)
33-130 Radłów

tel. +48 533 727 323

www: www.placowka.amos.org.pl
e-mail: pwd@amos.org.pl
 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Jej organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „AMOS", realizujące zadane na zlecenie Gminy Radłów. To miejsce utworzone w trosce o dobro dzieci i młodzieży oraz ich pełny i harmonijny rozwój.  Placówka prowadzi nieodpłatne zajęcia w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej.
 

Kadra

mgr Edyta Kożuch - kierownik

Pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalista w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz interwencji kryzysowej i kryzysów psychologicznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz osobami niedostosowanymi społecznie. (Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie, Policyjna Izba dziecka w Tarnowie, Zakład karny w Tarnowie- Mościcach).
Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”. Autor publikacji naukowych z zakresu zachowań ryzykownych młodzieży oraz funkcjonowania systemu profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym . W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia dot. ochrony praw dziecka, metod twórczej resocjalizacji oraz motywów przestępczości nieletnich.
Prywatnie Pani Edyta zakochana jest w poezji A. Osieckiej, kuchni włoskiej, mocnych brzmieniach gitarowych, grze na perkusji i swojej pracy

 mgr Justyna Potępa

Pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalista w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonowania systemu probacji w Polsce. Posiada doświadczenie w pracy z oraz osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w środowisku otwartym jak i zamkniętym (Zakład Karny w Tarnowie, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonania orzeczeń w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie).
Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z niepełnosprawnością intelektualną- zdobyte w pracy na rzecz fundacji i stowarzyszeń propagujących ochronę praw dziecka. Jest autorką licznych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży- w tym kampanii pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Prywatnie Pani Justyna prowadzi aktywny tryb życia, jest pasjonatką sportów, fitnessu oraz zdrowego stylu życia- czym nieustannie zaraża swoich wychowanków.
    

mgr Sylwia Tomczyk - wychowawca

Pedagog profilaktyk o specjalizacji Psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji (Uniwersytet Rzeszowski), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny z terapią. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wskutek uzależnień, chorób psychicznych oraz z rodzin rozbitych i dysfunkcyjnych (Dom dziecka, Dzienny Odział Psychiatrii Ogólnej, obserwacje spotkań AA i DDA, prowadzenie warsztatów dla młodzieży i osób bezrobotnych).
Pani Sylwia jest duszą artystyczną, która z każdego potrafi wydobyć jego twórczy potencjał oraz w sposób niezwykle kreatywny zagospodarować wolny czas.
 

 mgr Justyna Kożuch - wychowawca

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) oraz studia magisterskie (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu). Od początku swej ścieżki zawodowej związana jest pracą z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy na stanowisku pielęgniarki w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie (odział pulmonologii i alergologii). Obecnie pracuje na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie na oddziale chirurgii dziecięcej.
Jej doświadczenie to także aktywne działania na rzecz dzieci i młodzieży m.in. jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „HORYZNONTY- Centrum Animacji Społecznych”, Stowarzyszeniu na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”. Prywatnie Pani Justyna artystyczna dusza, zainteresowana rękodziełem, malarstwem, dekoracją wnętrz i muzyką bałkańską.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.